list motywacyjny do straży miejskiej

MusicKacper

Temat: Ciekawe linki
NIE WIEDZIALEM GDZIE TO WRZUCIC DO MODERATORA W RAZIE CZEGO ZMIEN MIEJSCE
OGŁOSZENIE
STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
z tymczasowa siedziba ul. 3-go Maja 9a
80-802 Gdańsk

organizuje nabór do pracy
na stanowisku APLIKANTÓW
(strażników miejskich)
Do zadań Aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (DzU Nr 123 poz. 779 z późn. zm.)

Niezbędne wymagania w odniesieniu do kandydatów na strażnika miejskiego:
obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie co najmniej średnie,
nienaganna opinia,
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
niekaralność
uregulowany stosunek do służby wojskowej . przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet).

Dodatkowymi atutami będą:
wykształcenie wyższe (resocjalizacja, prawo, administracja, pedagogika),
znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
doświadczenie w służbach mundurowych,
posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,
zamieszkanie na terenie gminy Gdańsk,
działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej,
dobra znajomość topografii Miasta Gdańska
aktywność sportowa.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. 3-go Maja 9a następujących dokumentów:
CV (życiorys),
list motywacyjny,
podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gdańsku zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".
Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 27.01.2006 do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "oferta pracy" w sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Gdańsku.

Gdańsk, 09.01.2006 r. Komendant Straży Miejskiej
w Gdańsku
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=54Temat: Robota jest... w SM
Witam,

Może wreszcie zatrudni się ktoś z Warszawy? -:)))

[url]http://www.pracuj.pl/oferty/1306897.html[/url]

Straż Miejska m.st. Warszawy
zatrudni na stanowisko
NACZELNIK WYDZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI


Miejsce pracy:Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.: zapewnienie sprawnego
działania sprzętu informatycznego oraz łączności w Straży Miejskiej m.st.
Warszawy.

Wymagania:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe,
minimum czteroletni staż pracy w tym, minimum dwuletni staż pracy w
administracji publicznej,
bardzo dobra znajomość zagadnień informatyki, łączności przewodowej
i bezprzewodowej,
umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
umiejętność organizacji pracy,
bardzo dobra komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowymi atutami będą:
wykształcenie wyższe informatyczne,
doświadczenie w działach informatycznych w instytucji o rozbudowanej
strukturze organizacyjnej,
doświadczenie związane z obsługą systemów informatycznych oraz systemów
łączności przewodowej i bezprzewodowej,
znajomość branży informatycznej,
znajomość rynku telekomunikacyjnego.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku
życia;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji
o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru
Karnego;
podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz.926 ze zm."


Komplet dokumentów należy przysłać do dnia 04.09.2008 r. na adres:
Straż Miejska m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 130/132
00-454 Warszawa
z dopiskiem "Naczelnik WiŁ"

Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

--

Pozdrawiam
Szuwaks


Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=73615


Temat: Robota jest... w SM
On Aug 25, 9:01*pm, "Szuwaks" <szuw...@go2.pl> wrote:[color=blue]
> Witam,
>
> Może wreszcie zatrudni się ktoś z Warszawy? -:)))
>
> [url]http://www.pracuj.pl/oferty/1306897.html[/url]
>
> Straż Miejska m.st. Warszawy
> zatrudni na stanowisko
> NACZELNIK WYDZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI
>
> Miejsce pracy:Warszawa
> Region: mazowieckie
>
> Opis stanowiska:
> Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.: zapewnienie sprawnego
> działania sprzętu informatycznego oraz łączności w Straży Miejskiej m.st.
> Warszawy.
>
> Wymagania:
>
> obywatelstwo polskie,
> wykształcenie wyższe,
> minimum czteroletni staż pracy w tym, minimum dwuletni staż pracy w
> administracji publicznej,
> bardzo dobra znajomość zagadnień informatyki, łączności przewodowej
> i bezprzewodowej,
> umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
> umiejętność organizacji pracy,
> bardzo dobra komunikatywność,
> wysoka kultura osobista,
> niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
>
> Dodatkowymi atutami będą:
> wykształcenie wyższe informatyczne,
> doświadczenie w działach informatycznych w instytucji o rozbudowanej
> strukturze organizacyjnej,
> doświadczenie związane z obsługą systemów informatycznych oraz systemów
> łączności przewodowej i bezprzewodowej,
> *znajomość branży informatycznej,
> znajomość rynku telekomunikacyjnego.
>
> Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:
>
> życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
> kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
> o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
> kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18roku
> życia;
> kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
> kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
> podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
> korzystaniu z pełni praw publicznych;
> podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
> przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji
> o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;
> osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
> aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru
> Karnego;
> podpisana klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
> osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
> z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
> poz.926 ze zm."
>
> Komplet dokumentów należy przysłać do dnia 04.09.2008 r. na adres:
> Straż Miejska m.st. Warszawy
> ul. Czerniakowska 130/132
> 00-454 Warszawa
> z dopiskiem "Naczelnik WiŁ"
>
> Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.
>
> --
>
> Pozdrawiam
> Szuwaks[/color]

To są wymagania, a co w zamian? Pracuje w IT w Irlandii i nie
rozpatruje niekompletneych ofert. Firmy rekrutacyjne oraz pracodawcy w
wiekszości przypadków oprócz wymagan podają oferte płacową orazinne
bonusy.

Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=73615


Powered by WordPress, © MusicKacper