likwidacji spółki cywilnej

MusicKacper

Temat: Likwidacja spółki cywilnej a wypowiedzenia pracownikom
Likwidacja spółki cywilnej a wypowiedzenia pracownikom
  W dniu 26.11.2009 zgłosiliśmy do Urzędu Miasta (każdy ze wspólników w swoim) zamknięcie prowadzenia spółki cywilnej z dniem 26.11.2009. Następnego dnia (piątek) przekazaliśmy 2-tygodniowe wypowiedzenia 2 pracownikom zatrudnionym na czas określony do 04.01.2010, tak aby płynęły od soboty i skończyły się 12.12 . Teraz zamierzamy dokonać pozostałych formalności: ZUS (dokumenty ZWUA, ZZA, ZFA i inne) Urząd Skabowy (VAT-7, VAT-Z, NIP-2, bo byliśmy płatnikiem VAT), Urząd Statystyczny. Pytanie:
Czy prawidłowo przeprowadziliśmy likwidację? Czy mogliśmy zamknąć firmę, a a następnie dać wypowiedzenia pracownikom? Czy raczej powinniśmy za datę zamknięcia firmy przyjąć najwcześniej datę kiedy skończy się okres wypowiedzenia, pracowników czyli np. 14.12? W PIPie powiedzieli nam, że pomimo zamknięcia działalności nadal jesteśmy pracodawcą i możemy taką kolejność przyjąć, natomiast z ZUSie, poinformowano nas, że tak nie można zrobić! Jutro odbieramy zaświadczenia z Urzędu Miasta, pracownicy dostali i podpisali wypowiedzenia, zwolniliśmy ich z dalszego świadczenia pracy, co dalej....nie wiemy kto ma rację PIP czy ZUS
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=89105Temat: Gadki
Totalny zarys. Potem przerobię to na jednolity, długi tekst.


1. Sprawy wewnętrzne, administracja, wymiar sprawiedliwości:
- utworzenie komisji konstytucyjnej, która miałaby przygotować nową ustawę zasadniczą
- system parlamentarno-gabinetowy
- zagwarantowanie miejsc w parlamencie mniejszością narodowym
- utworzenie trójstopniowego podziału administracyjnego państwa
- utworzenie Akademii Administracji Publicznej
- decentralizacja władzy
- wybory na burmistrzów, wójtów i prezydentów - bezpośrednie
- bezpośrednie wybory na Prezydenta RP
- większa ilość konkursów na stanowiska w administracji publicznej
- totalna reorganizacja Służby Cywilnej
- ordynacja SNTV
- senatorowie wybierani w wyborach powszechnych
- likwidacja SB i stworzenie na nowo służb specjalnych
- reforma policji/milicji (co tam u was jest?)
- utworzenie Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- utworzenie Kodeksu Karnego
- wprowadzenie ławy przysięgłych
- zasada dwuinstancyjności sądów
- reforma Urzędu Ochrony Konstytucji
- likwidacja kary śmierci
- restrykcyjne prawo posiadania broni palnej

2. Ekonomia, gospodarka, społeczeństwo
- prywatyzacja nierentownych spółek skarbu państwa
- stworzenie kodeksu prawa handlowego
- program stopniowego wprowadzenia podatku liniowego
- nowy system emerytalny
- wspieranie aktywności zawodowej kobiet
- walka z inflacją
- oszczędności w administracji publicznej
- publiczna edukacja, aczkolwiek możliwość zakładania szkół prywatnych, które muszą realizować podstawę ministerstwa właściwego ds. edukacji
- szpitale publiczne
- wprowadzenie płacy minimalnej
- obowiązkowa edukacja do 18 roku życia
- system 8 - 4

3. Polityka zagraniczna
- wejście Polski do koalicji państw demokratycznych
- promowanie polskiego eksportu
- Polska - pacyfistą Europy
- pomoc w rozprzestrzenianiu demokracji w innych krajach

Źródło: antemurale.jun.pl/viewtopic.php?t=1323


Temat: Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

  Dziękuję za odpowiedź i już wyjaśniam sytuację...(zamierzam isć do prawnika jednak wcześniej chciałam zasięgnąć porady z Forum)
Wyjaśniam całą sytuację:
Wraz ze wspólniczką prowadziłyśmy spółkę - sklep. Za porozumieniem stron postanowiłyśmy, iż zrezygnujemy ze spółki i moja wspólniczka będzie sama prowadzić ten sklep pod nową nazwą jako jednoosobowe przedsiębiorstwo. Całość majątku została - umową rozwiązania spółki - przekazana dla mojej wspólniczki do jej nowej firmy. Podczas likwidacji spółki zrobiłyśmy inwentaryzacje i całość towaru została fakturą sprzedana do nowej firmy mojej wspólniczki (księgowa obliczyła podatek dochodowy dla spółki cywilnej) - ale tak naprawdę - według umowy rozwiązania spółki - towar został przejęty przez moją wspólniczkę w zamian za spłatę wszystkich zobowiązań - ja nie dostałam żadnych pieniędzy.

Umowa spółki była standardowa - zawierała standardowe paragrafy: wniesiony wkład, zyski i straty po 50% itd... Natomiast w umowie rozwiązania spółki było:

My niżej podpisane wspólnik A i B postanawiamy o rozwiązaniu spółki z dniem...Cały majątek spółki przejmuje firma wspólnika A w związku z czym Wspólnik A zobowiązuję się uregulować wszelkie zobowiązania spółki powstałe w wyniku jej prowadzenia tj. uregulować płatności za wszystkie faktury i rachunki (faktury od dostawców towaru, faktury za najem lokalu, telefon, energię itp.)
Wspólnik A wypłaca wspólnikowi B wniesiony wkład.
itd.

Ja wiem, że powinnam ze wspólniczką uregulować ten podatek na pół ponieważ powstał on podczas instnienia spółki ale chodzi mi o to czy jeśli moja wspólniczka zobowiązała się do uregulowania wszytkich należności w zamian za przekazanie jej całego majątku to czy nie powinna ona za ten podatek też zapłacić??
Nie wiedziałyśmy z wspólniczką, iż wyjdzie tak duży podatek i moja wspólniczka nie ma w tej chwili pieniędzy na uregulowanie nawet swojej połowy - ale właśnie - czy powinna ona się domagać ode mnie żebym ja za to zapłaciła?? skoro w umowie rozwiązania spółki zobowiązała się do uregulowania wszelkich zobowiązań??Bardzo proszę o podpowiedź

Pozdrawiam Serdecznie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=71269


Powered by WordPress, © MusicKacper